design-left
design-left

งานแต่งพิธีไทย

design-left
design-line-up
Package 1 งานไทยช่วงเช้า
59,000 ฿

เขตอำเภอเมือง


จัดเตรียมชุดพานขันหมาก
          • พานขันหมากเอก 1 พาน
          • พานเงิน 1 พาน
          • พานธูปเทียนแพร 1 พาน
          • พานแหวน 1 พาน
จัดเตรียมพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
          - ชุดตั่งน้ำสีครีมทอง สวยงาม พร้อมผ้าปูชุดตั่งหลั่งน้ำ
          - อุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธีครบชุดได้แก่ คนโทน้ำ , หอยสังข์ พานวางมาลัยบ่าวสาว ด้ายมงคลแฝด แป้งเจิม
          - พานรองหลั่งน้ำ ตบแต่งสวยงาม
          - พรมรองพื้นสำหรับรองชุดตั่งหลั่งน้ำ
          - จัดเตรียมม่านฉากหลัง พร้อมป้ายชื่อคู่บ่าว สาว
          - มาลัยบ่าว สาว 1 คู่
ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน
          - พานรองของชำร่วย
          - ปากกาเซ็นชื่อ
          - จีบผ้าประดับพร้อมดอกไม้โต๊ะลงทะเบียน


หมายเหตุ
แพ็คเกจนี้เป็นราคาเฉพาะตกแต่งพื้นที่ไม่รวมค่าคุมสคริปงาน ไม่รวมแสง สี เสียง พิธีกรและนักดนตรี


*กรณีไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

design-line-up
Package 2 งานเลี้ยงช่วงเช้า
69,000 ฿

เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น


จัดเตรียมจุดพิธีหมั้น
          - ตกแต่งประดับจุดพิธีหมั้น
          - Flower Stand ประดับดอกไม้สวยงาม 1 คู่
          - บริการข้าวตอกดอกไม้ สำหรับผู้ใหญ่โปรยอวยพร
          - บริการผ้าห่อเงิน ห่อทอง สำหรับช่วงพิธีการดูสินสอดทองหมั้น
จัดเตรียมพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
          - ชุดตั่งหลั่งน้ำสีครีม-ทอง สวยงามพร้อมผ้าปูชุดตั่งหลั่งน้ำ
          - อุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธีครบชุดได้แก่ คนโทน้ำ,หอยสังข์,พานวางมาลัยบ่าว-สาว,ด้ายแฝดมงคล,แป้งเจิม
          - พานรองหลั่งน้ำ ตบแต่งสวยงาม
          - พรมรองพื้นสำหรับชุดตั่งหลั่งน้ำ
          - จัดเตรียมม่านฉากหลัง พร้อมป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
          - มาลัยบ่าว-สาว 1คู่ และพานข้าวตอกดอกไม้ 1 พาน
จัดเตรียมชุดพานขันหมาก 4 พาน
          - พานขันหมากเอก 1 พาน
          - พานเงิน 1 พาน
          - พานธูปเทียนเพร 1 พาน
          - พานแหวน 1 พาน
ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน
          - พานรองของชำร่วย
          - ปากกาเซ็นชื่อ
          - จับผ้าประดับพร้อมดอกไม้โต๊ะลงทะเบียน
ตกแต่งห้องหอ
          - ตกแต่งเตียงห้องหอให้สวยงาม


หมายเหตุ
แพ็คเกจนี้เป็นราคาเฉพาะตกแต่งพื้นที่ไม่รวมค่าคุมสคริปงาน ไม่รวมแสง สี เสียง พิธีกรและนักดนตรี
*กรณีไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าขนส่ง ค่ำน้ำมันตามระยะทาง ค่าแรง ค่าอาหาร ค่าที่พัก*

design-line-up
Package 3 งานไทยช่วงเช้า
79,000 ฿

เขตอำเภอเมือง


จัดเตรียมจุดกั้นประตู
          - ประตูนาค ดอกรัก
          - ประตูเงิน ดอกรัก
          - ประตูทอง ดอกรัก
จัดเตรียมจุดพิธีหมั้น
          - ตกแต่งประดับจุดพิธีหมั้น
          - Flower Stand ประดับดอกไม้สวยงาม 1 คู่
          - บริการข้าวตอกดอกไม้ สำหรับผู้ใหญ่โปรยอวยพร
          - บริการผ้าห่อเงิน ห่อทองสำหรับช่วงพิธ๊การดูสินสอดทองหมั้น
จัดเตรียมพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
          - ชุดตั้งหลั่งน้ำสีครีม – ทอง สวยงามพร้อมผ้าปูชุดตั่งหลั่งน้ำ
          - อุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธีครบชุด ได้แก่ คนโทน้ำ , หอยสังข์ , พานวางมาลัยบ่าว-สาว , ด้ายแฝดมงคล , แป้งเจิม
          - พานรองหลั่งน้ำ ตบแต่งสวยงาม
          - พรมรองพื้นสำหรับชุดตั่งหลั่งน้ำ
          - จัดเตรียมม่านฉากหลัง พร้อมป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
          - มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
จัดเตรียมชุดพานขันหมาก 11 พาน
          - พานขันหมากเอก 1 พาน
          - พานเงิน 1 พาน
          - พานธูปเทียนแพร 1 พาน
          - พานแหวน 1 พาน
          - พานต้นอ้อย 1 พาน
          - พานทอง 1 พาน
          - พานเชิญขันหมากเอก 1 พาน
          - พานข้าวตอกดอกไม้ 1 พาน
          - พานขนม 9 อย่าง 2 พาน
          - พานต้นกล้วย 1 พาน
ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน
          - พานรองของชำร่วย
          - ปากกาเซ็นชื่อ
          - จับผ้าประดับพร้อมดอกไม้โต๊ะลงทะเบียน
ตกแต่งโต๊ะวางขันหมากฝ่ายเจ้าบ่าว
          - ประดับผ้าสวยงามเพื่อวางพานขันหมาก
ตกแต่งห้องหอ
          - ตกแต่งเตียงห้องหอให้สวยงาม
          - ข้าวตอก ดอกไม้ 1 พาน
ตกแต่งบรรยากาศหน้าบ้าน
          - ตกแต่งรั้วหน้าบ้าน
          - ตกแต่งประดับผ้าเต้นพิธี 1 หลัง


หมายเหตุ
แพ็คเกจนี้เป็นราคาเฉพาะตกแต่งพื้นที่ไม่รวมค่าคุมสคริปงาน ไม่รวมแสง สี เสียง พิธีกรและนักดนตรี
*กรณีไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าขนส่ง ค่ำน้ำมันตามระยะทาง ค่าแรง ค่าอาหาร ค่าที่พัก*

design-line-down


ทุก Package ขึ้นอยู่กับความต้องการขอลลูกค้า
เชิญแวะเข้ามาสอบถามรายละเอียดที่ ปารีส มองค์ อามูร์
เปิดบริการทุกวัน 9:30 - 19:30 น.
สอบถามรายละเอียด 043-322-202 - 3, 081-964-9649
Line ID: pariswedding