design-left
design-left

งานเลี้ยพิธีตอนเย็น

design-left
design-line-up
Package 1 งานไทยช่วงเย็น
100,000 ฿

เขตอำเภอเมือง


1. จุดถ่ายภาพหน้างาน 1 จุด ขนาด 3x2.5 m ตกแต่งประดับดอกไม้สวยงาม ข้อความอักษรย่อคู่บ่าว สาว
2. จุดลงทะเบียน 1 จุด ประดับผ้า พร้อมดอกไม้ตกแต่งสวยงาม
3. กล่องรับซอง 1 กล่อง
4. สมุดอวยพร พิเศษภาพคู่บ่าว สาว 1 เล่ม
5. จุดโชว์ภาพหน้างาน 1 จุด ประดับตกแต่ง
6. ตกแต่งบริเวณเวทีและโยงผ้าตกแต่ง
7. อักษรย่อชื่อคู่บ่าว สาว พร้อมวันที่ บนเวที
8. มาลัยบ่าว สาว


หมายเหตุ
แพ็คเกจนี้เป็นราคาเฉพาะตกแต่งพื้นที่ไม่รวมค่าคุมสคริปงาน ไม่รวมแสง สี เสียง พิธีกรและนักดนตรี
*กรณีไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

design-line-up
Package 2 งานเลี้ยงช่วงเย็น
150,000 ฿

เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น


1. จุดถ่ายภาพหน้างาน 1 จุด ขนาด 3 x 2.5 m ตกแต่งประดับดอกไม้สวยงาม ข้อความอักษรย่อคู่บ่าว สาว
2. จุดลงทะเบียน 1 จุด ประดับผ้า พร้อมดอกไม้ตกแต่งสวยงาม
3. กล่องรับซอง 1 กล่อง
4. สมุดอวยพร พิเศษภาพคู่บ่าว สาว 1 เล่ม
5. จุดโชว์ภาพหน้างาน 1 จุด ประดับตกแต่งจุดโชว์ภาพเพื่อบอกเรื่องราวของคู่บ่าวสาว
6. ตกแต่งบริเวณเวทีและโยงผ้าตกแต่ง
7. อักษรย่อชื่อคู่บ่าว สาว พร้อมวันที่ บนเวที
8. มาลัยบ่าว สาว
9. ตกแต่งจุดตัดเค้ก 1 จุด
10. คัฟเค้ก 40 ชิ้น
11. ตกแต่งจุดเทียนชัย 1 จุด


หมายเหตุ
แพ็คเกจนี้เป็นราคาเฉพาะตกแต่งพื้นที่ไม่รวมค่าคุมสคริปงาน ไม่รวมแสง สี เสียง พิธีกรและนักดนตรี
*กรณีไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าขนส่ง ค่ำน้ำมันตามระยะทาง ค่าแรง ค่าอาหาร ค่าที่พัก*

design-line-up
Package 3 งานไทยช่วงเย็น
240,000 ฿

เขตอำเภอเมือง


1. จุดถ่ายภาพหน้างาน 1 จุด ขนาด 3x2.5 m ตกแต่งประดับดอกไม้สวยงาม ข้อความอักษรย่อคู่บ่าวสาว
2. จุดลงทะเบียน 1 จุดประดับผ้า พร้อมดอกไม้ตกแต่งสวยงาม
3. กล่องรับซอง 1 กล่อง
4. สมุดอวยพร พิเศษภาพคู่บ่าวสาว 1 เล่ม
5. จุดโชว์ภาพหน้างาน 1 จุดประดับตกแต่ง จุดโชว์ภาพเพื่อบอกเรื่องราวของคู่บ่าวสาว
6. ตกแต่งบริเวณเวทีและโยงผ้าตกแต่ง
7. อักษรย่อชื่อคู่บ่าว สาว พร้อมวันที่ บนเวที
8. มาลัยบ่าว สาว
9. ตกแต่งจุดตัดเค้ก 1 จุด
10. คัฟเค้ก 80 ชิ้น
11. ตกแต่งจุดเทียนชัย 1 จุด
12. ระบบแสง สี เสียง ทั้งงาน
13. พิธีกร ดำเนินพิธีการงานทั้งหมด
14. ทีมควบคุมสคริปงาน ดำเนินงานพิธีการ ควบคุม แสง สี เสียง


หมายเหตุ
ทีมต้อนรับแขกหน้างาน แพ็คเกจนี้เป็นราคาเฉพาะตกแต่งพื้น ไม่รวมนักดนตรี
*กรณีไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าขนส่ง ค่ำน้ำมันตามระยะทาง ค่าแรง ค่าอาหาร ค่าที่พัก*

design-line-down